Learning MCNP4C and MCNPX

اشنایی با کد VMC یا Visual Monte Carlo

کار با این کد ساده است

ابتدا برنامه را از قسمت دانلود ها دانلود کرده و نصب کنید

سپس برنامه را اجرا کنید

در ابتدا این صفحه ظاهر میشود

طبق شکل گزینه load the simulator را انتخاب کنید


بقیه مطلب را در قسمت ادامه مطالب ببینید


ادامه مطلب
PageRank