Learning MCNP4C and MCNPX

دانلود رایگان سوالات کنکور دکتری سراسری سال 92

دکتری سال 1392

علوم پایه ، مهندسی هسته ای

(کلیه گرایش ها)


دانلود سوالات تخصصی مهندسی هسته ای - پرتو پزشکی

دانلود سوالات تخصصی مهندسی هسته ای - گداخت

دانلود سوالات تخصصی مهندسی هسته ای - راکتور

دانلود سوالات تخصصی مهندسی هسته ای - چرخه سوخت

دانلود سوالات تخصصی مهندسی هسته ای - کاربرد پرتو ها

دانلود سوالات استعداد تحصیلی - فنی مهندسی

دانلود سوالات استعداد تحصیلی - علوم پایه

دانلود سوالات زبان انگلیسی - کلیه رشته ها

---------------------------------------------------

دانلود سوالات رشته فیزیک 1392


کلید سوالات زبان دکتری 92


داوطلبان سایر رشته ها میتوانند از ادرس زیر اقدام به دریافت سوالات نمایند

forum.doktora.ir

سایر سوالات را در طول هفته قرار خواهم داد

دانلود کتاب - Download Books
دانلود کتاب

Compendium of Material Composition Data for Radiation Transport Modeling

Download it

--------------------------------------------------------


DEVELOPMENT OF THE MCNPX DEPLETION CAPABILITY

A MONTE CARLO LINKED DEPLETION METHOD THAT AUTOMATES THE

COUPLING BETWEEN MCNPX AND CINDER90 FOR HIGH FIDELITY BURNUP

CALCULATIONS
Download DEVELOPMENT OF THE MCNPX DEPLETION CAPABILITY

A MONTE CARLO LINKED DEPLETION METHOD THAT AUTOMATES THE

COUPLING BETWEEN MCNPX AND CINDER90 FOR HIGH FIDELITY BURNUP

CALCULATIONS

----------------------------------------------------------

Download Photon Dose Calculations in a Fluence- Based Treatment Planning System

Data Processing, Implementation and Validation

Lars Weber

Department of Radiation Physics

The Jubileum Institute

Lund University, 2003

-----------------------------------------------------------------


Download Silicon Diode Dose Response Correction in Small Photon Fields_Artur Omar

-------------------------------------------------Download External Beam Photon Dose Calculations_Thomas Rockwell Mackie

-------------------------------------------------

 Download Report of AAPM Therapy Physics Committee Task Group 74 In-air output ratio,Sc,for megavoltage photon beams_palta 


-------------------------------------------------


Download Report of ICRU Committee on Volume and Dose Specification for Prescribing, Reporting and Recording in Conformal and IMRT_Paul M. DeLuca

--------------------------------------------------

دانلود کتاب املیو سگره - Download Book

Finally i found Emilio segre's Book Nuclei and Particles , you can download it from bellow link

سرانجام پس از مدت ها تونستم کتاب امیلو سگره رو دانلود کنم شما هم میتونید از لینک زیر دانلود کنید


Download Emilio Segre , Nuclei and Particles 1st Edition

Size 85 MB , Format PDF


Source Link : Click Here

دانلود کتاب - Download Books


Download  Gamma ray spectroscopy_p.quittnerDownload Gamma and X-ray spectrometry with semiconductor detectors_klaus.d.debertin,richard.g.helmer

Download The physics of radiation therapy_Faiz.m.khan

دانلود کتاب - Download Books

Download Microdosimetric Response of Physical and Biological Systems to Low and High LET Radiations Theory and Applications to Dosimetry by_Yigal Horowitz


دانلود کتاب - Download Books

---------------------------------------------------

دانلود کتاب : 

Download Mathematical simulations of photon interactions using monte

Carlo analysis to evaluate the uncertainty associated with in vivo

K x-ray fluorescence measurements of stable lead in bone

---------------------------------------------------------------------------------

دانلود کتاب :

Download External exposure to radionuclides In air, water, and soil_Keith f. Eckerman and jeffrey c. Ryman

-----------------------------------------------------------

دانلود کتاب :

Download Uncertainty assessment In computational dosimetry An intercomparison of approaches

----------------------------------------

دانلود کتاب :

Download workshop on neutron capture therapy january 1986_ralph g.fairchild , v.p.bond

------------------------------------------

دانلود کتاب :

Download Particle and Nuclear Physics at J-PARC_Sato & Takashi & yoshimaro

--------------------

دانلود کتاب :

Download ineel bnct research program annual report cy 2000_part1,2_j.r.venhuizen

----------------------------------

دانلود کتاب :

Download INL advance radiotherapy research program annual report 2004_j.r.venhuizen

دانلود کتاب - Download Booksدانلود کتاب - کتابخانه عددی فرترن توابع خاص

Download IMSL Fortran visual library - special funtions

------------------------------

دانلود کتاب - تعیین دز جذبی در رادیوتراپی خارجی

Download Absorbed dose determination in external beam radiotherapy _ IAEA , WHO , PAHO , ESTRO

--------------------------------------

دانلود کتاب تعیین دوز جذبی توسط اب ... 

Download Absorbed dose to water calibration of ionization chambers in a co-60 gamma ray beam_ronald minniti,jileen shobe

----------------------------------------


Download Elements of Modern X ray Physics_jens als nielsen , des mcmorrow

------------------------

Download manual of mcnpx visualizer_gert van den eynde,simon vanmaercke

------------------------------------

Download Cad based monte carlo method , algorithms for geometric evaluation in support of monte carlo radiation transport calculation_mengkuo wang

--------------------------------

Download Density functional theory_david.s.sholl,janice.a.steckel

----------------------------------------


Download Coherent X Ray Optics Oxford Series on Synchrotron Radiation_david.m.pagani

--------------------------------------------------


دانلود کتاب - Download Books


دانلود کتاب : اشکار سازهای ذرات - کلاوس گروپن و بوریس شوارتز

Download Particle detectors_Claus grupen & Boris shwartz

-------------------------------------

دانلود کتاب روش های ریاضی در فیزیک هسته ای - گومز و دسا

Download Mathematical and Computational Methods in Nuclear Physics_Dehesa J.S, Gomez J.M.G, Polls A

----------------------------------------

دانلود کتاب پراکندگی نوترون - کورت اسکولد - جلد اول

Download Neutron scattering Part A volume 23_kurt skold , david l.price

----------------------------------------

دانلود کتاب پراکندگی نوترون - کورت اسکولد - جلد دوم

Download Neutron scattering Part B volume 23_kurt skold , david l.price

------------------------------------------

دانلود کتاب مدل ها و ساختار های هسته - گوستا و راگنارسون

Download Shapes and shells in nuclear structure_sven gosta nilsson , ingemar ragnarsson

دانلود کتاب - Download Books

کتاب شکارچیان ذرات - یوال نعمان و یورام کریش

The Particle Hunters_yuval ne eman

دانلود کنید

Download it

---------------------------


دانلود کتاب فیزیک هسته ای اصول و کاربرد ها - جان لیلی

 Download Nuclear Physics Principles and Applications_john Lilly

-------------------------------------------

دانلود کتاب فیزیک اتمی و الکترون قسمت اول - بنجامین بدرسن

Download Atomic and Electron Physics.Atomic interactions Part A_Benjamin Bederson

-------------------------------------------------

دانلود کتاب فیزیک اتمی و الکترون قسمت دوم - بنجامین بدرسن

Download Atomic and Electron Physics.Atomic interactions Part B_Benjamin Bederson

دانلود کتاب - Download Books

کتاب

basic sciences of nuclear medicine_magdy.m.khalil

دانلود کنید - Download it

---------------------------------------

کتاب

A personal history of nuclear medicine_henry.n.wagner

دانلود کنید - Download it

---------------------------------------

کتاب

nuclear medicine physics_j.j.pedroso de lima

دانلود کنید  قسمت اول - قسمت دوم 

 Download it Part 1 - Part 2

نکته : تمام قسمت ها را میبایستی دانلود کرده باشید تا بتوانید با روش زیر فایل اصلی را بازسازی کنید

 You must be sure of downloading all the 2 parts

ابتدا برنامه File Splitter را دانلود کنید ( این برنامه کم حجم است و نیازی به نصب ندارد مستقیما اجرا میشود ) سپس پنجره زیر را خواهید دید

First download File splitter and run it that is portable

تب join files را انتخاب کنید 

سپس در قسمت source chunk مکانی را که تکه ها را در انجا قرار داده اید با کمک brows باز و اولین تکه را انتخاب کنید مابقی تکه ها را بصورت اتوماتیک پیدا میکند سپس در قسمت destination file مکان جدیدی را تعریف کنید مثلا درایو c تا فایل نهایی را در این درایو قرار دهد نکته فرمت فایل را pdf بنویسید و بعد از انجام این مراحل روی Join کلیک کنید پس از انجام فرایند اتصال تکه ها پیام زیر مبنی بر اتمام کار را مشاهده میکنید .

select join files and then in source chunk chose the first part of 2

in Destination file box write output address of file with pdf format 

---------------------------------------

کتاب

practical nuclear medicine_peter f.sharp,howard.g.gemmell,alison.d.murray

دانلود کنید - Download it

--------------------------------------

کتاب

therapeutic applications of monte carlo calculations in nuclear medicine_habib zaidi,george sgouros

دانلود کنید - Download it

-------------------------------------

کتاب

nuclear medicine physics_ramesh chandra

دانلود کنید - Download it

-------------------------------------

کتاب


دانلود کنید - Download it

1 2 >>
PageRank