Learning MCNP4C and MCNPX

how to import materials in data card - چطور متریال ها را وارد کارت داده ها کنیم - Part 4

4 - علاوه بر سه روش گذشته استفاده از این کتاب نیز توصیه میشود

4 - By Using this Book

Compendium of Material Composition Data for Radiation Transport ModelingDownload it

how to import materials in data card - چطور متریال ها را وارد کارت داده ها کنیم - Part 3

This is part 3 of how to import materials in data card for mcnp code

بخش سوم از چگونگی وارد کردن مواد در کد mcnp

------------------------------------------------------------------

3 - با استفاده از برنامه Periodic Table Explorer

3 - By using Periodic Table Explorerfirst select open toolbox then

ابتدا مطابق شکل بالا گزینه مورد نظر را انتخاب کنیدهمه جزییات در شکل اشاره شده و نیازی به توضیح نیست 

فقط : با این برنامه میتونید فرمول مواد یا ترکیبات رو بدست بیارین و از روی فرکشن اتمی در کد وارد کنید

you can follow the pictures all of options are clear and there is no need to describe them

how to import materials in data card - چطور متریال ها را وارد کارت داده ها کنیم - Part 2

This is part 2 of how to import materials in data card for mcnp code

این بخش دوم از چگونگی وارد کردن مواد در کد mcnp است

--------------------------------------------------------------

2 - استفاده از برنامه Rad toolBox

2 - By Using Rad toolboxبرای مثال در اینجا پیرکس را انتخاب کردم

For example here i selected PyrexSelect Display and thenدر نهایت فرکشن جرمی و اتمی بهمراه چگالی ماده رو خواهید داشت با این اطلاعات براحتی میتونید مواد را در کد وارد کنید

Finally you have weight and atomic fractions + density so you can write material card for mcnp code

---------------------------------------------------

note that : this option for radtoolbox isn't complete and maybe you didn't find your material in it

توجه کنید این قسمت از برنامه شامل همه مواد نیست یعنی هنوز کامل نشده امیدوارم کامل تر بشه

Also you can Export Data's to Excel

-------------------------------------------------

here is more : about biological data 

اگه دنبال متریال فانتوم ها یاتیشو ها هستین مراحل زیر رو دنبال کنیدThen select Display 


برچسب‌ها: rad toolbox، mcnpx، mcnp4c، material card

how to import materials in data card - چطور متریال ها را وارد کارت داده ها کنیم - Part 1

این یک راه ساده و میانبر برای نوشتن مواد در کارت داده ها ست که شامل استفاده از چند برنامه است که در زیر شرح خواهم داد . اما برای نمونه های خاص خود شخص باید نوع ماده مورد نظر و فرکشن اون رو وارد کنه و نسبت به درست نوشتن اون اطمینان حاصل کنه .

This is a short cut way to write materials in material card , here i explane some programs that made it easy for us lets see bellow


1- استفاده از برنامه SRIM

First by using SRIM code


طبق شکل روی گزینه مورد اشاره کلیک کنید تا پنجره زیر باز شود

According to the above picture select compound dictionary then با توجه به شکل بالا دو گزینه کلی مشاهده میشه : 1 - انتخاب متریال بواسطه گروه بندی و 2 - بواسطه حروف الفبا

as you can see there is 2 main option : 1 -  chosen by category , 2 - by the name of material


  


با توجه به شکل بالا و انجام مراحل اشاره شده به صفحه نخست باز خواهید گشت

Just follow the picturesاین مرحله پایانی بود و حال میتوانید از روی اطلاعات بدست امده متریال ها را وارد کد کنید

Now you can write material in mcnp code


برچسب‌ها: srim، material card، mcnpx، mcnp4c، mcnp4b، data card

معرفی چشمه و جزیات مرتبط با ان

چشمه را با SDEF مشخص میکنیم سپس نوع ذره PAR=1 یا 2 یا 3 که 1 نوترون ها 2 فوتون ها 3 الکترون ها هستند بعد موقعیت چشمه را با POS=x y z مشخص خواهید کرد سر اخر انرژی چشمه را تعیین میکنییم با ERG=1 یا هر انرژی که مطلوب مساله شماست در واحد MEV مینویسید

مثال :

SDEF Par=2 Pos=0 0 -14 Erg=0.14

چشمه بالا یک چشمه فوتونی با انرژی 140 کیلو الکترون ولت و در موقعیت مشخص شده در دستگاه دکارتی است

نکته چشمه بالا یک چشمه همسانگرد است و نقطه ای و مانند یک خورشید طیف فوتونی یکدست 0.14 خود را به همه جهت میتاباند

=========================

توزیع انرژی در چشمه ها :

1 = توزیع گسسته

2 = توزیع پیوسته پله ای یا هیستوگرامی

3 = توزیع پیوسته با تابع ریاضی

=========================

-> 1 - این نوع توزیع انرژی در چشمه ها را به این شکل مینویسیم 

SDEF Par=2 Erg=d1 Pos=0 0 0

SI1 L E1 E2

SP1  P1 P2

درمجموع این نوع چشمه ها از فرم کلی زیر پیروی میکنند

Erg=dn

SIn L E1 E2 ... Em

SPn   P1 P2 ... Pm

همانطور که میبینید چهار نوع انرژی 0.3 0.5 1 2.5 mev بترتیب با احتمال های 20% 10% 30% , 40% مشخص شده است

نکته مجموع احتمالات باید 100% یا یک باشد.

ادامه مطلب

چگونه یک مکعب رسم کنیم

برای رسم یک مکعب میبایستی 6 وجه تعریف کنیم

مبدا مختصات را مرکز مکعب فرض میکنیم و سپس شروع به شماره گزاری سصوح مینماییم

سطح شماره 1

نکته : برای پرهیز از سردرگمی سطوح را با اعداد 1 تا 100 نامگذاری میکنم و سلول ها را از شماره 101 شروع میکنم

سطح 1 : فرض میکنیم که در صفحه ZY باشد و محور x را در 2- قطع کند

مینویسیم

سطح 2 : فرض میکنیم که در همان صفحه ZY قرار دارد و این بار محور x را در 2 قطع کند

سطح 3 : فرض میکنیم که در صفحه zx قرار دارد و محور y را در 2- قطع کرده

سطح 4 : فرض میکنیم که در همان صفحه zx قرار گرفته و محور y را در 2 قطع کرده است

سطح 5 : در صفحه xy قرار میگیرد و محور z را در 2- قطع میکند

سطح 6 : درست در همان صفحه قرار دارد و محور z را در 2 قطع میکند

حالا نوبت نوشتن سلول ها ست

ما در کل در این مساله دو سلول بیشتر نداریم یکی خود مکعب و هر چه داخلش هست و دیگری فضای بیرون مکعب هر چه هست

نکته : جلوتر برای جلو گیری از ثبت اندرکنش های ضاعد سعی میکنیم که مکعب را در یک کره فرض کنیم حالا با این کار یک سطح و سلول جدید اضافه میشه ولی داده ها ی بهتری در زمان کمتر بدست میاریم

ادامه را در قسمت ادامه مطالب مشاهده کنید

ادامه مطلب

اشنایی با سطوح در mcnp

سطوح به چه صورت در کارت سطح تعریف میشوند

1 : صفحات یا Plates

نکته در متن برنامه فقط باید به قسمت های سبز توجه کنید و بجای A B C D , ... عدد دهید درواقع صفحه ای با مختصات مشخص را ترسیم میکنید

2 : کره 


3 : استوانه 

نکته : C/X یعنی استوانه ما موازی است با محور X ها و باندازه Y , Z از X فاصله گرفته

CX هم یعنی محور استوانه محور ط هاست

4 : مخروط

نکته 1+ یا 1- رو فقط در مخروط بکار میبریم که 1+ یعنی جهت + را در نظر بگیرد و منفی بلعکس

بقیه مطلب را در بخش ادامه مطلب ببینید + مثال های متنوع

ادامه مطلب

کار با دستورات lab و origin و دستورات دیگر بخش هندسی

with this ip i=filename.i command ( i use textpad ) you can see geometry plotter in 4c version

وقتی در قسمت هندسی کار پلات ترسیمتان را دیدید و اشکالاتش را برطرف کردید

with the lab command you can see surface numbers and cell numbers

Form : lab surface cell  example : lab 0 1 remember that 1 = on and 0 = off so in this example surface number dose not shown butt cell number will shown

با استفاده از دستور lab 1 1 میتوانید بترتیب شماره سطوح شماره سلول هاست که عدد 1 به منزله نمایش شماره سطوح یا سلولهاست و عدد 0 به منزله عدم نمایش انهاست

مثال : 

lab 1 0 یا lab 1 یعنی فقط شماره سطوح را نشان بده

lab 01 یعنی فقط شماره سلول ها را نشان بده

lab 1 1 یعنی هر دو را نشان بده

lab 0 0 یعنی هیچ یک را نشان نده

مثال تصویری


در مثال های بالا از فانتوم MIRD-ORNL-Male استفاده کردم در شکل بال از دستور ex استفاده شده

in above examples i used mird ornl male phantom

از دستور ex مخفف extention هم میتونید استفاده کنید که کار زوم یا Fade in رو انجام میده و با عددی که شما بهش میدید بسمت 0 0 0 زوم میشه

with ex command you can zoom in or zoom out

example : ex 20

مثال : ex 20 یا ex 5 و ...

در کنار این از دستور origin x y z هم میتونید استفاده منید که کانون توجه تان را به سمت نقطه x y z میبرید بعد با دستور ex روی اون نقطه زوم میکنید

also you can use origin command to make a center view or change your view position

example : origin 12 30 10

ex 7

origin 12 30.5 11

ex 5

مثال : origin 9 24 3

ex 20

مثال تصویری 

تصاویری که در بال میبینید بخشی از شکل اصلی اند که من اینجا فقط میخوام کارایی این دستوراتو نشون بدم

نکته : بعدا در mcnp 5 یا Visual Editor میبینید که نیازی به این دستورات نیست محیط گرافیکی سیستم خودش این امکانو به ما میده

چگونه برای مساله خود هندسه سیستم را تعریف کنیم

طرح هندسه یک سیستم فرضی : ( این مسائل همه برای دست گرمی اند و شما را در حرفه ای تر شدن یاری میکنند )

دو جعبه مکعب مربع یکی در داخل و مرکز دیگری باضلاع 10 و 11 سانتینمتر ترسیم کنید ؟

پاسخ را در ادامه مطالب خواهید یافت :

در حقیقت تو وحله اول سخت ترین کار همینه


ادامه مطلب

خطاها در mcnp4c

نکته : انچه اهمیت دارد Fatal error ها هستند و نباید زیاد به warning ها توجه نشان دادیکی دیگه از خطاهایی که با اون روبرو میشید خطای EOF هست که برای رفع ان بع از پایان تایپ برنامه با زدن کلید اینتر چند سطر خالی از متن ایجاد کنید و سپس برنامتون رو ذخیره کنید

1 2 >>
PageRank