Learning MCNP4C and MCNPX

گاز رادن و خطرات آن !


با سلام

در این ویدئو شما با گاز رادن و خطرات ناشی از آن بیشتر آشنا خواهید شد.سمینار تکنیک ها و روش های آشکار سازیسمینار در مورد برهمکنش ذرات ، مدت زمان پخش این ویدئو یک ساعت و 43 دقیقه است

 

 PageRank