Learning MCNP4C and MCNPX

جدید ترین روش در اسکن پیشرفته و تهیه فانتوم مدل سازی شده از بیمار


در این ویدئو میتوانید جزییات کار را همزمان با شرح مشاهده نمائید. (گروه پژوهشی افق امید نو)

PageRank