Learning MCNP4C and MCNPX

پاسخ خانم هشمپور - Answer to Mrs Hashempoor


سلام

ممنون از راهنمایتون من دارم رو کسر جذبی بتا کار می کنم و از تالیF8*استفاده می کنم سلول من تنها یه بیضی و چشمه من هم تو کل حجم سلول گسترده شده و با توجه به اینکه mcnp چشمه بیضی تعریف نکرده من اونو داخل یه استوانه قرار دادم می خواستم بدونم من باید تو قسمت sdef از ccc استفاده کنم یا از cel نمونه ای از برناممو واستون می فرستم


سلام خانم هشمپور

برنامه رو به این ادرس میل بفرستید فایل (txt) :

physics.scholars@gmail.com

PageRank