Learning MCNP4C and MCNPX

پاسخ خانم ریاحی - Answer to Mrs Riyahi

برنامه ای رو که فرستاده بودید با این چشمه تست کردم پارامتر هایی رو که در زیر به رنگ قرمز مشخص شده اند رو حذف کردم و چشمه ای نقطه ای با موقعیتی که از ابتدا فرض کرده بودید رو نوشتم

البته شکل بالا تصویر چشمه مندرج در مقاله است

و اما مساله اصلی :

Fm4 -1 3 107

منفی یک یک ضریبه - عدد 3 شماره متریال رو مشخص میکنه که همان BF3 هست - و 107 اندرکنش نوترون الفا رو مشخص میکنه

البته از Mtn هم استفاده کردم به این صورت

m1 b fraction 1 F fraction 2

mt1 107

ولی سطح مقطع این واکنش در xdir کد mcnp من نبود شاید در کد شما باشد امتحان کنید

FM4 C m reaction list

در مقاله برای حصول بهره از چشمه صفحه ای استفاده کرده که طیف های موازی از نوترون را تولید میکنند اما چرا برای بدست اوردن بهره اشکار ساز اومده حجم موثر را در مساحت چشمه ضرب کرده - با توجه به چیزی که در مقاله ذکر شده دارم میگم - برای من هم سواله ؟!

بعلاوه دقت کنید ما reaction number با عدد 10 نداریم برای نوترون ها ولی در صفحه 30/39 بجای اینکه بنویسه 107 نوشته 10

در ضمن با کارت ضریبی که نوشتم شکلی میشه گفت قابل قبول مطابق با شکل 1-5 بدست اوردم البته با چشمه نقطه ای / برنامه رو براتون میل میکنم

ولی هنوز اصل سوال باقی مونده

موفق باشید

PageRank