Learning MCNP4C and MCNPX

معرفی چشمه و جزیات مرتبط با ان

چشمه را با SDEF مشخص میکنیم سپس نوع ذره PAR=1 یا 2 یا 3 که 1 نوترون ها 2 فوتون ها 3 الکترون ها هستند بعد موقعیت چشمه را با POS=x y z مشخص خواهید کرد سر اخر انرژی چشمه را تعیین میکنییم با ERG=1 یا هر انرژی که مطلوب مساله شماست در واحد MEV مینویسید

مثال :

SDEF Par=2 Pos=0 0 -14 Erg=0.14

چشمه بالا یک چشمه فوتونی با انرژی 140 کیلو الکترون ولت و در موقعیت مشخص شده در دستگاه دکارتی است

نکته چشمه بالا یک چشمه همسانگرد است و نقطه ای و مانند یک خورشید طیف فوتونی یکدست 0.14 خود را به همه جهت میتاباند

=========================

توزیع انرژی در چشمه ها :

1 = توزیع گسسته

2 = توزیع پیوسته پله ای یا هیستوگرامی

3 = توزیع پیوسته با تابع ریاضی

=========================

-> 1 - این نوع توزیع انرژی در چشمه ها را به این شکل مینویسیم 

SDEF Par=2 Erg=d1 Pos=0 0 0

SI1 L E1 E2

SP1  P1 P2

درمجموع این نوع چشمه ها از فرم کلی زیر پیروی میکنند

Erg=dn

SIn L E1 E2 ... Em

SPn   P1 P2 ... Pm

همانطور که میبینید چهار نوع انرژی 0.3 0.5 1 2.5 mev بترتیب با احتمال های 20% 10% 30% , 40% مشخص شده است

نکته مجموع احتمالات باید 100% یا یک باشد.

ادامه مطلب

اشنایی با کد VMC یا Visual Monte Carlo

کار با این کد ساده است

ابتدا برنامه را از قسمت دانلود ها دانلود کرده و نصب کنید

سپس برنامه را اجرا کنید

در ابتدا این صفحه ظاهر میشود

طبق شکل گزینه load the simulator را انتخاب کنید


بقیه مطلب را در قسمت ادامه مطالب ببینید


ادامه مطلب

دانلود های ضروری 2

دانلود کد VMC یا Visual Monte carlo Program 

 از این کد بیشتر برای دزیمتری استفاده میشه 

توضیحات بیشتر را در سایت این کد بخوانید

ادرس 1

ادرس 2

لینک دانلود نرم افزار

سرور 1

سرور 2 (در ایران)

نمونه ای از کار هایی که با این کد انجام شده

ادامه مطلب

تمرین 2 - 2 Exercise

شکل های هندسی زیر را ترسیم کنید ؟

Try to draw this examples with mcnp

1 - فرض کنید تمام سطوح کروی باشند

think that all of the surfaces are spherical

 جواب : دانلود کنید با برنامه Textpad یا Notepad میتوانید فایل را باز کنید

answer click here

2 -

یک استوانه است که قطاع بندی شده

this is a cylinder that we cut it

شکل سه بعدی این استوانه

3d view of above example

جواب : دانلود کنید

answer click here

3 -

this is a collimating system for neutrons i wrote it at the first weeks that i start mcnp

this was for bnct from this article

یک کولیماتور فوقالعده تو در تو و مقداری پیچیده برای نوترون ها نوشته بودم میتونین تغییرش بدین

این نوع کولیماتور ها رو سعی کردم از روی کولیماتور مقاله مربوط به BNCT برنامشو بنویسم

شکل دو بعدی

شکل سه بعدی همین تمرین بصورت Wire Frame

3d view of above example in wire frame mode


شکل سه بعدی بصورت Solid

in solid mod

جواب : دانلود کنید

answer click here

4 - این شکل را ترسیم کنید ؟

try to write it

شکل سه بعدی این تمرین (2 مخروط تو در تو و 2 استوانه تو در تو)

3d view of above example

جواب : دانلود کنید

answer click here

5 - دو استوانه تو در تو ترسیم کنید

draw 2 cylinder one in another one

شکل سه بعدی

3d view of above example

جواب : دانلود کنید

answer click here

ادامه مطلب

چگونه یک مکعب رسم کنیم

برای رسم یک مکعب میبایستی 6 وجه تعریف کنیم

مبدا مختصات را مرکز مکعب فرض میکنیم و سپس شروع به شماره گزاری سصوح مینماییم

سطح شماره 1

نکته : برای پرهیز از سردرگمی سطوح را با اعداد 1 تا 100 نامگذاری میکنم و سلول ها را از شماره 101 شروع میکنم

سطح 1 : فرض میکنیم که در صفحه ZY باشد و محور x را در 2- قطع کند

مینویسیم

سطح 2 : فرض میکنیم که در همان صفحه ZY قرار دارد و این بار محور x را در 2 قطع کند

سطح 3 : فرض میکنیم که در صفحه zx قرار دارد و محور y را در 2- قطع کرده

سطح 4 : فرض میکنیم که در همان صفحه zx قرار گرفته و محور y را در 2 قطع کرده است

سطح 5 : در صفحه xy قرار میگیرد و محور z را در 2- قطع میکند

سطح 6 : درست در همان صفحه قرار دارد و محور z را در 2 قطع میکند

حالا نوبت نوشتن سلول ها ست

ما در کل در این مساله دو سلول بیشتر نداریم یکی خود مکعب و هر چه داخلش هست و دیگری فضای بیرون مکعب هر چه هست

نکته : جلوتر برای جلو گیری از ثبت اندرکنش های ضاعد سعی میکنیم که مکعب را در یک کره فرض کنیم حالا با این کار یک سطح و سلول جدید اضافه میشه ولی داده ها ی بهتری در زمان کمتر بدست میاریم

ادامه را در قسمت ادامه مطالب مشاهده کنید

ادامه مطلب

اشنایی با سطوح در mcnp

سطوح به چه صورت در کارت سطح تعریف میشوند

1 : صفحات یا Plates

نکته در متن برنامه فقط باید به قسمت های سبز توجه کنید و بجای A B C D , ... عدد دهید درواقع صفحه ای با مختصات مشخص را ترسیم میکنید

2 : کره 


3 : استوانه 

نکته : C/X یعنی استوانه ما موازی است با محور X ها و باندازه Y , Z از X فاصله گرفته

CX هم یعنی محور استوانه محور ط هاست

4 : مخروط

نکته 1+ یا 1- رو فقط در مخروط بکار میبریم که 1+ یعنی جهت + را در نظر بگیرد و منفی بلعکس

بقیه مطلب را در بخش ادامه مطلب ببینید + مثال های متنوع

ادامه مطلب

مجموعه تمرینات 1

1 - تمرین برای اشنایی بیشتر با تالی ها

دانلود

2 - تمرین ی که دکتر شیرمردی اماده کرده البته حل شده و مثل یه پرسشو پاسخه

دانلود

 3 - دوکره تو در تو به شعاع 1 و 2 سانتینمتر که مابین اینها را اب فرا گرفته انرژی چشمه 1 Mev (چشمه فوتون باشد و در موقعیت 0 0 0)

الف : شار روی سطح شماره 2

ب : دز جذبی در سلول شماره 2

ج : جریان گذرنده از سطح شماره 1و2

د : این مراحل را برای یک چشمه نوترونی نیز انجام دهید؟

شکل مورد نظر

4 : یک چشمه الکترون با انرژی 1 Mev در فاصله 10 سانتینمتر ی یک ورقه نازک بضخامت 1 میلیمتر قرار دارد . شار خروجی فوتون از سطح 2 را محاسبه کنید؟

نکته شما باید برای اون ورقه یک مکعب تعریف کنید که شش سطح خواهد داشت و سطح 2 میشه همان سطحی که الکترون ها از اون خارج میشن

شکل

5 : طیف جذبی چشمه سزیم 137 با یک اشکار ساز HPGE با ابعاد 3*3 رسم کنید ؟

نکته: فاصله چشمه از اشکارساز 5 سانتینمتر است 

کار با دستورات lab و origin و دستورات دیگر بخش هندسی

with this ip i=filename.i command ( i use textpad ) you can see geometry plotter in 4c version

وقتی در قسمت هندسی کار پلات ترسیمتان را دیدید و اشکالاتش را برطرف کردید

with the lab command you can see surface numbers and cell numbers

Form : lab surface cell  example : lab 0 1 remember that 1 = on and 0 = off so in this example surface number dose not shown butt cell number will shown

با استفاده از دستور lab 1 1 میتوانید بترتیب شماره سطوح شماره سلول هاست که عدد 1 به منزله نمایش شماره سطوح یا سلولهاست و عدد 0 به منزله عدم نمایش انهاست

مثال : 

lab 1 0 یا lab 1 یعنی فقط شماره سطوح را نشان بده

lab 01 یعنی فقط شماره سلول ها را نشان بده

lab 1 1 یعنی هر دو را نشان بده

lab 0 0 یعنی هیچ یک را نشان نده

مثال تصویری


در مثال های بالا از فانتوم MIRD-ORNL-Male استفاده کردم در شکل بال از دستور ex استفاده شده

in above examples i used mird ornl male phantom

از دستور ex مخفف extention هم میتونید استفاده کنید که کار زوم یا Fade in رو انجام میده و با عددی که شما بهش میدید بسمت 0 0 0 زوم میشه

with ex command you can zoom in or zoom out

example : ex 20

مثال : ex 20 یا ex 5 و ...

در کنار این از دستور origin x y z هم میتونید استفاده منید که کانون توجه تان را به سمت نقطه x y z میبرید بعد با دستور ex روی اون نقطه زوم میکنید

also you can use origin command to make a center view or change your view position

example : origin 12 30 10

ex 7

origin 12 30.5 11

ex 5

مثال : origin 9 24 3

ex 20

مثال تصویری 

تصاویری که در بال میبینید بخشی از شکل اصلی اند که من اینجا فقط میخوام کارایی این دستوراتو نشون بدم

نکته : بعدا در mcnp 5 یا Visual Editor میبینید که نیازی به این دستورات نیست محیط گرافیکی سیستم خودش این امکانو به ما میده

دانلود های ضروری - Extra Downloads

دانلود فایل mcnp.exe برای برنامه mcnp4c  دانلود کنید

this is mcnp4c exe file just this -- mcnp.exe

دانلود فایل mcnpx.exe برای برنامه 2.4.0 mcnpx دانلود کنید

this is just mcnpx 2.4.0 exe file -- mcnpx.exe

دانلود برنامه Gridconv برای تبدیل فرمت خروجی برنامه mcnpx نوع اول و نوع دوم هردو یک کار انجام میدهند اولی تحت داس و دومی تحت ویندوز

Download Gridconv in two type / type one (Dos) and type two

 دانلود textpad برای ویرایش برنامه 

Download Textpad

شما میتوانید از سایت اصلی خود برنامه نیز دانلود کنید 

سرور 1 سرور 2 سرور 3

ادرس فایل زیپ شده نوتپد

دانلود fast stone capture برای تصویر برداری سریعتر از تالی ها

Download Fast stone capture portable

دانلود خلاصه ای از mcnp4c در غالب فایل فلش

this is a flash file about mcnp code to the memory of Dr shahriyari

دانلود کتاب جامع در مورد mcnp4c

دانلود کتاب جامع در مورد mcnpx

دانلود an mcnp primer_j.kenneth shultis,richard.e.faw 

دانلود فانتوم سر زوبال

دانلود فانتوم VIP man

دانلود فانتوم اشنایدر بدون تومور

دانلود فانتوم اشنایدر با تومور

دانلود مجموعه ای از فانتوم ها MIRD-MIT , MIRD-ORNL-Children , ....

دانلود فانتوم مرد کره ای Korean Man

دانلود فانتوم Male_Pelvis

دانلود سری دیگری از فانتوم ها سنین 4 سال و ...

دانلود فایل PDF که تمامی فانتوم های لینک شده در بالا را توضیح مختصر ی داده و شکلشان را ترسیم کرده  و تا اونجایی که یادمه خانم رحمانی و دکتر شهریاری تو یه مقاله از فانتوم سر اشنایدر استفاده کردند مقاله رو تو قسمت مقالات میزارم

دانلود اموزش mcnp توسط الکساندر لازارین

alexander lazarin's tutorial about mcnp coding

دانلود نرم افزار Tecplot 360 Portable از سایت mediafire 

احیانا اگر دانلود شروع نشد این لینک را امتحان کنید

Download tecplot 360 portable / mirror

تصویری از محیط این نرم افزار


دانلود DPM برنامه ای برای سیمولیت الکترون و فوتون با کد مونت کارلو فایل DPM بصورت زیپ شده است

دانلود فایل متنی راجعبه Penelope 

دانلود کتاب  Fundamentals of Radiation Dosimetry and Radiological Physics

دانلود کتاب Fundamentals of the Monte Carlo method For neutral and charged particle Transport

دانلود کتاب ارزشمند principles of radiation shielding_arthur.b.chiltonw بزودی لینکشو میزارم
برچسب‌ها: tecplot 360 portable

چگونه برای مساله خود هندسه سیستم را تعریف کنیم

طرح هندسه یک سیستم فرضی : ( این مسائل همه برای دست گرمی اند و شما را در حرفه ای تر شدن یاری میکنند )

دو جعبه مکعب مربع یکی در داخل و مرکز دیگری باضلاع 10 و 11 سانتینمتر ترسیم کنید ؟

پاسخ را در ادامه مطالب خواهید یافت :

در حقیقت تو وحله اول سخت ترین کار همینه


ادامه مطلب
1 2 >>
PageRank